JABATAN

Pengurusan
Hospital

Perkhidmatan
Klinikal

Perkhidmatan
Sokongan Klinikal

Perkhidmatan Sokongan Bukan Klinikal

 • Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Unit Kewangan & Hasil
 • Unit Pentadbiran
 • Unit Sumber Manusia
 • Unit Aset & Pembangunan
 • Unit Komunikasi Korporat
 • Unit Keselamatan
 • Unit Hal Ehwal Islam

 

 

 

 • Jabatan Kecemasan & Trauma
 • Jabatan Perubatan Am
 • Jabatan Pembedahan
 • Jabatan Obstetrik dan Ginekologi
 • Jabatan Pediatrik
 • Jabatan Orthopedik
 • Jabatan Oftalmologi
 • Jabatan Anestesiologi
 • Jabatan Psikiatri
 • Jabatan Otorinolaringologi
 • Jabatan Bedah Mulut
 • Jabatan Perubatan Forensik

 

 • Jabatan Radiologi
 • Jabatan Patologi & Tabung Darah
 • Jabatan Farmasi dan Bekalan
 • Jabatan Kerja Sosial Perubatan
 • Unit Fisioterapi
 • Unit Terapi Carakerja
 • Unit Kesihatan Awam
 • Unit Pendidikan Kesihatan
 • Unit Terapi Pertuturan

 

 

 

 • Jabatan Rekod Perubatan
 • Jabatan Dietetik dan Sajian
 • Jabatan Tek. Maklumat
 • Unit Kaunseling
 • Unit Kualiti